Nieuws, Blog & Portfolio

Bekijk ons werk, laatste nieuws en weetjes

GreenQuays: 8 Organisaties doen onderzoek groene kades

GreenQuays: 8 Organisaties doen onderzoek groene kades

Door de kademuren van de Mark te vergroenen wil GreenQuays de natuur terugbrengen in de stad. De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen. Dit levert niet alleen een mooi begroeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. 

Een website op basis van ons CMS

Het doel van de website is betrokkenen en omwonende te informeren over de stand van zaken. Verschillende partners werken op dit moment aan een profopstelling om onderzoek te doen naar welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, op de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar onderzoeken in het project GreenQuays.

De website is ontwikkeld op basis van ons CMS zodat de partners deze zelf kunnen onderhouden door bijvoorbeeld het toevoegen van nieuws, afbeeldingen, projectupdates en andere content.

Webdesign by De Ontwerpers

Het webdesign is, net als de huisstijl van GreenQuays, ontworpen door onze oude buren van ons voormalige kantoorpand aan de Oude Vest in Breda: Peggy en Marjet van De Ontwerpers, met wie we ook al samenwerken voor o.a. Volksuniversiteit Breda. Netsetters heeft het grafisch ontwerp omgebouwd naar responsive HTML templates zodat de website ook op andere apparaten goed te bekijken is. Vervolgens zijn deze naar CMS templates omgebouwd zodat de website zelf door de opdrachtgever onderhouden kan worden. 

Projectpartners

In dit project wordt o.a. samengewerkt met de volgende partners:

Gemeente Breda
Gemeente Breda is projectleider. 

De Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft controleert de constructie van de proefopstelling op de sterkte van de gebruikte voegen en stenen. 

Natuurplein de Baronie en RAVON
Natuurplein de Baronie en RAVON brengen ecologische kennis in en zullen met vrijwilligers de proefopstelling controleren en bekijken of er daadwerkelijk mossen en muurplanten gaan groeien. 

Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit kijkt met klimaatontwerpstudies welk ontwerp het beste past om de hitte van de stad op te vangen. 

Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk
Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk onderzoekt op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden en het waterschap. 

Brabantse Delta
Brabantse Delta zet zijn kennis in over het watersysteem in bebouwde gebieden. 

BLASt
Tot slot brengt BLASt omwonenden en betrokken Bredanaars samen om na te denken over de vergroening van de stad.