Netsetters ontwikkelt maatwerk online software voor het beheer, gebruik en verspreiding van je content en andere data. Door interne bedrijfsprocessen onder de loep te nemen, realiseren we met kleine applicaties grote tijdswinst.
Bekijk onze projecten >>

Content management

Bij content moet je aan alle soorten data denken die beheerd, bewerkt en/of verspreid kan worden. Denk aan grote aantallen artikelen, naslagwerken, intranets, nieuwsartikelen, mediabanken, locatiedata of producten.
Voor elke organisatie kunnen deze content items weer andere contenteigenschappen hebben zoals titels, beschrijvingen, kleuren, afbeeldingen, codes, categoriën etc.

Het beheer en bewerken van deze content noemen we contentmanagement. In eerste instantie zullen we altijd kijken of er bestaande content management systemen (CMS) bestaan die op je wens (het soort data) aansluit. Zo niet dan bestaan er wellicht systemen waarop we kunnen doorontwikkelen of wordt er een custom adminsysteem voor ontwikkeld volgens jullie behoefte.

Data systemen en administratie software

Sommige data is niet echt onder de noemer “content” te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, transactiedata, interne administratieve gegevens of voor jouw bedrijf cruciale informatie of naslagwerken. We denken uiteraard graag in standaard oplossingen, maar in veel gevallen zijn de wensen specifiek en niet te vergelijken.
Op basis van de behoefte ontwikkelen we custum-made adminsystemen voor het beheer van je data volgens de geldende wet- en regelgeving.

Content en data sharing

Je wilt je content waarschijnlijk gebruiken en delen met bezoekers, collega’s, leden of deelnemers. Afhankelijk van de data kan dit allerlei vormen aannemen zoals interactieve kaarten, agendafuncties, bestelsystemen, interne zoekmachines, mediabanken, FAQ’s, registers, etc.
Netsetters ontwikkeld uiteraard websites, mobiele app’s of andere applicaties met deze mogelijkheden.

Daarnaast is het mogelijk aan te sluiten op andere (bestaande)systemen via API’s of andere import- en exportfuncties. Voor veel van onze klanten legden we koppelingen met bijvoorbeeld paymentproviders, boekhoudpakketten, externe contentdatabases, socialmediakanalen etc.

Automatisering en custom-made applicaties

Naast alle systemen die hierboven worden genoemd zijn er tal van andere functionaliteiten te bedenken voor het gebruiken en verwerken of juist verzamelen van data. Alles draait om het automatiseren van bepaalde processen en actie ondernemen op bepaalde handelingen.

Met dat in het achterhoofd kan alles ontwikkeld worden zoals online leeromgevingen, ledenbeheer, prijsberekeningen, facturatiesystemen , certificering en geautomatiseerde mail- of sms-diensten. Alles naar wens en behoefte van de organisatie.